Werkwijze van Zon Bewindvoering

 

De aanmelding

Na ontvangst van de aanmelding, wordt er binnen 48 uur contact opgenomen met u om een intakegesprek te plannen. Een intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos. Het gesprek wordt gepland op een zo kort mogelijk tijdsbestek, maar binnen maximaal twee weken.

Wanneer het intakegesprek gepland is, wordt er via e-mail een afspraakbevestiging verstuurd.

 

intakegesprek en eventuele aanvraag tot bewindvoering

Dit intake gesprek heeft als doel om inzichtelijk te krijgen wat voor oorzaken er ten grondslag liggen aan de aanvraag tot beschermingsbewind en hoe uw financiële situatie er uit ziet. Daarnaast zal de bewindvoerder uitleggen wat beschermingsbewind in houdt en wat voor gevolgen dit heeft in de praktijk. Het uiteindelijke doel is om samen de juiste vorm van dienstverlening voor u vast te stellen. Is bewindvoering de beste oplossing dan zal ZAB deze aanvraag indienen bij de betreffende rechtbank.
 

 

De kantonrechter

Bewindvoering wordt uitgesproken door de kantonrechter. De rechtbank zal de onderbewindstelling vastleggen in een beschikking. Zodra deze beschikking is opgemaakt en ontvangen kan een dossier officieel van start gaan binnen ZAB.

 

mhGu6XI