Soms lukt het niet om de financiën thuis zelf te regelen. Beschermingsbewind en of anders gezegd bewindvoering kan dan een goede oplossing zijn.

 

Bewindvoerder

Het betalen van de maandelijkse vaste lasten is één van de belangrijkste voorwaarden voor een gezonde huishouding. Soms is ondersteuning bij deze financiële zaken wenselijk. Een bewindvoerder kan hierbij uitkomst bieden. Tijdens het beheer van uw huidige en toekomstige goederen is de bewindvoerder verantwoordelijk voor deze zaken.U kunt bewindvoering  zien als een financiële beschermingsmaatregel.

 

Onderbewindstelling

Nadat u kennismakingsgesprek en het intakegesprek heeft plaatsgevonden met de bewindvoerder, zal deze de benodigde stukken indienen bij de Rechtbank. De Rechtbank zal uitspraak doen over onderbewindstelling en dit vastleggen in een beschikking. Zodra de beschikking er is, start het bewind.

 

Wie vraagt het bewind aan?

Bewindvoering kan worden aangevraagd door uzelf, uw partner of familie, de mentor of de curator.
Het bewind wordt ingesteld voor zolang als dat nodig is en is vrijwillig. Er kan altijd een verzoek bij de kantonrechter worden gedaan om het weer ongedaan te maken. De kantonrechter moet wel overtuigd worden dat er geen redenen meer zijn om het bewind nog langer in stand te houden.

 

Wie controleert de bewindvoerder?

Ieder jaar moet een bewindvoerder verantwoording afleggen over uw geld. Dat is de jaarlijkse rekening en verantwoording. Indien mogelijk wordt deze met u samen doorgenomen. Indien u van mening bent het niet goed te begrijpen, dan wordt de controle hiervan aan de rechtbank overgelaten. U moet er immers zeker van zijn dat er zorgvuldig met u geld wordt omgegaan.