Privacyreglement Zon Administraties & Bewindvoering

privacyreglement Zon Administraties & Bewindvoering.

Zon Administraties & Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bureau en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zon Administraties & Bewindvoering verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekening (IBAN)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zon Administraties & Bewindvoering verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)
 • gegevens over uw financiĆ«le situatie en schuldenproblematiek

 

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Zon Administraties & Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en hiervoor vragen wij uw toestemming
 • contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben om omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, ook dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben om omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.
 • Zon Administraties & Bewindvoering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Zon Administraties & Bewindvoering zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is bij onderbewindstelling maximaal 7 jaar. Dit is de wettelijke bewaartermijn waaraan Zon Administraties & Bewindvoering zich dient te houden. Na deze periode wordt uw dossier met daarin alle persoonsgegevens vernietigd.

 

Delen met anderen

Zon Administraties & Bewindvoering verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan tijdelijk stop te zetten of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering op ieder moment sturen naar info@zonbewindvoering.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Zon Administraties & Bewindvoering zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Zon Administraties & Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met telefoonnummer 06-18686611 of via info@zonbewindvoering.nl. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Gebruik van Cookies

Wij verwijzen naar het cookie-statement .

 

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 23-10-2018.